CC BƯỚC TỔ CHỨC THI CC CẤP

 

I- Cc bước dnh cho gio vin:

 1. Gio vin vo hệ thống website http://violympic.vn
 2. Đăng k thnh vin chọn đối tượng l gio vin sau đ đăng nhập hệ thống:

 

 

 1. Vo mục Thi cc cấp

 

 1. Click vo Tạo m tương ứng với cấp thi để bắt đầu tạo m

 

   

 1. Chọn cc thng tin của đơn vị mnh v nhấn vo nt tạo m

 

 

   

 1. Hệ thống sẽ tự động sinh ra 1 m số ring cho đơn vị đ, sau khi tạo m xong gio vin nhấn vo nt Chấp nhận để lưu m số đ vo hệ thống

 

 

 

 1. Gio vin sẽ ghi lại m số ny để cung cấp cho học sinh khi bắt đầu thi
 2. Kch hoạt m:

 

   

 1. Sau khi thi xong gio vin cần kho m lại để trnh tnh trạng học sinh để lộ m ra ngoi.

 

   

 

II- Cc bước dnh cho học sinh khi tham dự thi cc cấp

 1. Đăng nhập hệ thống dự thi vng như cc vng thi trước.
 2. Khi nhấn vo nt Vo thi hệ thống sẽ hỏi nhập m của cấp tương ứng.
 3. Học sinh cần phải nhập đng m số của đơn vị m học sinh đ dự thi, nếu học sinh khng tham gia thi cấp đ th nhấn vo nt Thi tự do >>

 

 

 

III- Thống k kết quả v xếp hạng theo cấp tương ứng:

 1. Gio vin bấm v mục Thi cc cấp

 

 1. Nhập m số của cấp đ vo Nhập m số
 2. Bấm vo nt Lấy kết quả
 3. Hệ thống sẽ liệt k ra tất cả cc học sinh dự thi c nhập m số đ v xếp hạng từ cao đến thấp.

Lưu :

-         M số do cấp no tạo ra cần phải được giữ bảo mật trong suốt cuộc thi

-         Nếu cấp no tổ chức lm nhiều đợt thi do khng đủ phng my th nn tạo mỗi đợt 1 m số